Elektronisch factureren - Koppeling Easy Exchange

Alle aanbestedingsplichtige organisaties (zoals decentrale overheden) moeten per 19 april 2019 elektronische facturen kunnen ontvangen en verwerken. Deze e-facturen dienen te voldoen aan de Europese Norm (EN16931). Door de koppeling tussen QicsTime en Easy Exchange, kunnen klanten die vanuit QicsTime factureren hieraan voldoen.

De koppeling

In QicsTime kan per debiteur aangegeven worden op welke manier hij/zij de factuur wil ontvangen. Eén van de keuzes is het versturen van de factuur via het PEPPOL Access point van Easy Systems. Door deze optie te selecteren, ontvangt de debiteur op een snelle en bovenal veilige manier een volledig elektronische factuur, welke vervolgens elektronisch verwerkt kan worden in de boekhouding.

Voor meer informatie kijkt u op www.qicstime.nl en https://www.easy-exchange.nl/e-facturatie/

Over Qics

Qics is een softwarebedrijf dat oplossingen en integraties realiseert binnen de domeinen plannen, tijdschrijven en factureren.

Over Easy Systems

Easy Systems is een Billing Service Provider die oplossingen biedt voor inkomende en uitgaande facturatie. Daarnaast ontwikkelen zij ERP-onafhankelijke software voor het optimaliseren van het purchase to pay proces. Met intuïtieve en slimme software op het gebied van factuurverwerking, contractmanagement, inkoopmanagement, en e-facturatie helpt Easy Systems om kostenvoordelen te behalen.