Auditcase

Met de koppeling tussen AuditCase en Qics bieden Change to Comm en Qics accountantskantoren een aantrekkelijk alternatief voor bestaande totaaloplossingen. Change to Comm heeft al meer dan 12 jaar ervaring in de accountancymarkt en levert, met AuditCase, een uitgebreide oplossing voor CRM en document management.

EntiteitImportExport
Klantgegevens
Factuur

Klantgegevens

In AuditCase worden klanten aangemaakt en onderhouden. Wanneer een klant wordt aangemaakt of als er mutaties plaatsvinden in deze klantgegevens, worden deze automatisch in QicsTime doorgevoerd. Zo zijn de juiste en meest actuele klantgegevens beschikbaar voor urenregistratie en facturatie.

Factuur

De registratie en facturatie van gewerkte uren en door te belasten kosten vindt plaats in QicsTime. Facturen kunnen hierin eenvoudig worden aangemaakt, bewerkt en verstuurd. Op het moment dat de factuur definitief is, wordt automatisch een PDF van de factuur in het document management systeem van AuditCase geplaatst. Ook hier zorgt de koppeling voor een eenmalige vastlegging van relevante informatie.